Krav Maga Urban Combat 2012

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;width:320pt;" width="426" x:str=""><colgroup><col style="width:80pt;" width="106" /><col span="5" style="width:48pt;" width="64" /></colgroup><tbody><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td height="17" style="height:12.75pt;width:80pt;" width="106">Téma a náplň :</td><td colspan="5" style="width:240pt;" width="320"><p></p><p>Taktika a technika boje v reálném prostředí města</p></td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Boj v budově, místnosti, schodišti</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Boj v prostředku městské hromadné dopravy</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Boj v bazénu</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="3" x:str="Boj při zvýšené úrovni stresu ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Boj při zvýšené úrovni stresu&nbsp;</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Boj v restauraci/baru/klubu</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Boj se zbraní a beze zbraně</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Boj proti více útočníkům a ve skupině</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Obrany a útoky za ztížených podmínek &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;omezeného či neznámého prostoru,pohybu a za &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;snížené viditelnosti</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nácvik v tělocvičně</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td height="17" style="height:12.75pt;">Cena a platba:&nbsp;</td><td colspan="5" x:str="2 000 Kč -- Cena pro studenty, členy IKMF klubů ČR "><p></p><p>2 000 Kč -- Cena pro studenty, členy IKMF klubů&nbsp;</p></td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2 200 Kč -- Cena pro nestudenty, nečleny</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;200 Kč -- sleva při platbě předem</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="6" height="17" style="height:12.75pt;">Pro nečleny či studenty, kteří nemají možnost zaplatit předem u svého istruktora je možnost platby přes bankovní účet:&nbsp;</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="2" height="17" style="height:12.75pt;">č.ú.: 43-8999350247/0100</td></tr><tr height="17" style="height:12.75pt;"><td colspan="6" height="17" style="height:12.75pt;">V případě elektronické platby napište do poznámky: KM Urban Combat 12 a Vaše jméno a příjmení</td></tr></tbody></table>

Datum
11. 05. 2012 17:00 - 13. 05. 2012 19:00
Cena
2200 Kč
Cena pro členy IKMF CZ
2000 Kč
Sleva při platbě předem
200 Kč
Limit
200 Lidí
Téma a náplň :

Taktika a technika boje v reálném prostředí města

                           Boj v budově, místnosti, schodišti
                           Boj v prostředku městské hromadné dopravy
                           Boj v bazénu
                           Boj při zvýšené úrovni stresu 
                           Boj v restauraci/baru/klubu
                           Boj se zbraní a beze zbraně
                           Boj proti více útočníkům a ve skupině
                           Obrany a útoky za ztížených podmínek                                                omezeného či neznámého prostoru,pohybu a za                              snížené viditelnosti
                           Nácvik v tělocvičně
Cena a platba: 

2 000 Kč -- Cena pro studenty, členy IKMF klubů 

                           2 200 Kč -- Cena pro nestudenty, nečleny
                           200 Kč -- sleva při platbě předem
Pro nečleny či studenty, kteří nemají možnost zaplatit předem u svého istruktora je možnost platby přes bankovní účet: 
č.ú.: 43-8999350247/0100
V případě elektronické platby napište do poznámky: KM Urban Combat 12 a Vaše jméno a příjmení

Praha - Praha, Praha